ویدیو ویدئو موج‌های مهیب در سواحل ترکیه پس وقوع زمین لرزه از کیو ویدیو

ایجاد موج های بزرگ در یکی از سواحل ترکیه پس از وقوع زمین لرزه مهیب در این کشور را ببینید.
20 بهمن 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط