ویدیو چین توافق ایران عربستان به دنبال چیست؟ غروب عصر «خاورمیانه آمریکایی از کیو ویدیو

احسان صادقی کارشناس و پژوهشگر حوزه چین در گفتگو با تسنیم، با بیان این که چین با یک نگرش راهبردی به دنبال توافقنامه میان ایران و عربستان بود، اظهار داشت چین در «خاورمیانه نوین» نقش جدیدی برای خود تعریف کرده است. او در همین زمینه، به چهار نکته برای درک نگرش راهبردی چین اشاره می کند.
22 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط