ویدیو عملیات نجات در ارتفاع روی دکل مخابراتی از کیو ویدیو

امداد و نجات در کار ارتفاعاتی چون کوه، دکل های مخابراتی و... دارای ابزارها و تکنیک های مشابه هستند. در این ویدئو اموزش و نمونه شبیه سازی شده عملیات نجات یک فرد اسیب دیده و بیهوش از روی دکل مخابراتی انجام می شود. برای اموزش عملی و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از اموزش های ما بهرمند شوید. https://vandatele.com/irata-certification/
23 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط