ویدیو برگشتِ الکس کپشن از کیو ویدیو

خوب....آره منم الکس... میدونم شاید منو یادت رفته باشه یا شاید اولین بارتِ منو میبینی.... بزار خودمُ معرفی کنم...من الکس هستم(اسمِ واقعی==سامیا) بهمن ۱۴ سالم شد...توی آپا ی سری مشکلات بود قبل از اینکه خیلی از شما بیایید... بعد....میدونم خیلیا فکر کنم با من مشکل داشته باشن یا کلا...نمیدونم دلم نمیخواد توضیح بدم فقط بدونین هرچی بودِ زیاد خوشحال کننده نبودxD ================================== اره راستی... من ی چند مونده تابستون یا شاید هم زودتر فعالیت رو دوباره شروع میکنم^^️
23 اسفند 1401
کیو ویدیو