ویدیو آموزش ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان سیستم یکپارچه مالی اوراش از کیو ویدیو

گام سوم اقدامات مورد نیاز جهت ارسال اطلاعات به سامانه مودیان آماده سازی بستر ارتباطی جهت ارسال اطلاعات از طریق نرم افزار حسابداری در این ویدیو آموزشی نحوه ارسال اطلاعات صورت حساب های فروش با استفاده از نرم افزار یکپارچه مالی اوراش بطور مستقیم و بی واسطه به سامانه مودیان را تشریح خواهیم کرد. بعبارتی پیچیدگی های ارسال اطلاعات به سامانه مودیان بصورت تشریحی و اجرایی با بیانی ساده ارایه شده است. کلیه اقدامات و مراحل اجرای آن را می توانید با دنبال کردن ویدیو های سه گانه این آموزش دنبال کنید. ️ ابزار تسهیل کن
24 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط