ویدیو دوره دودمانی نخستین لاگاشبین النهرین باستان۲ از کیو ویدیو

سلام خدمت علاقه مندان به تاریخ ما میخواهیم به تاریخ بین النهرین باستان تا زمان هخامنشی بپردازیم در شش ویدئو به دودمان های نخستین دوره عبید و اوروک دوره لاگاش،اکد ،گوتیان،لاگاش دوم ،سلسله رسانس سومری،ایلام بر بین النهرین ،عموری ها ، کاسی ها ،ایلامیان،آشوری ها وکلدانی ها،اگر به تاریخ بین التهرین باستان علاقه مند هستین
24 اسفند 1401
کیو ویدیو