ویدیو warm up گرم کردن آموزش نرمش ورزش برای کودکان در منزل به همراه تقویت زبان انگلیسی از کیو ویدیو

قبل از حرکات ورزشی بایستی بدن رو گرم کرد تا از آسیب های بعدی در حین انجام حرکات ورزشی جلوگیری کند در این ویدئو سعی کردیم حرکات ساده رو با هدف آشنایی کودکان با مقوله وارم آپ یا گرم کردن معرفی کنیم.
24 اسفند 1401
کیو ویدیو