ویدیو کافه زیست فناوری از کیو ویدیو

کافه کارآفرینی در حوزه زیست فناوری، کشاورزی و غذای آینده توسط شرکت نامداران ایده پرداز والای اندیشمند و مدرسه کسب و کار تیدا و به میزبانی شتاب دهنده وستا برگزار گردید
24 اسفند 1401
کیو ویدیو