ویدیو قهرمانی تایگر ای اس دور 1 هفته 7 شنبه فصل زمستان اهواز 1401 از کیو ویدیو

اسب تایگر ای اس با چابکسواری یاسین دهقانی و مالکیت مرتضی عسکریان توانست در دور 1 هفته 7 - شنبه فصل زمستان اهواز 1401، عنوان قهرمانی را در کورس عرب 0 تا 6 امتیاز دوسر مسافت 1400 کسب نماید. اسب های پرابلم وسام و برسام صحرایی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
24 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط