ویدیو خانواده‌های اوکراینی حامد اسماعیلیون شکایت کردند نشر حوزه مشق از کیو ویدیو

کلیک کنید https://hozeyemashgh.ir *روزنامه دولت مدعی شد: خانواده‌های اوکراینی از حامد اسماعیلیون شکایت کردند* به گزارش ایران، برخی از خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی، بابت سوء‌استفاده‌های مالی و مسائل مطرح شده بر سر نحوه هزینه‌کرد منابع این انجمن، شکایت خود را در دادگاهی در کانادا ثبت کرده‌اند. برخی از این شاکیان، مشخصاً حامد اسماعیلیون، سخنگوی این انجمن را مورد سؤال قرار داده و او را مسئول هزینه غیرشفاف و چه بسا سوءاستفاده مالی از این منابع کرده‌اند. اخبار این شکایت پس از آن مطرح می‌شود که به‌تاز
25 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط