ویدیو و جایزه تیز هوش ترین مرد سال می رسه به ایشون از کیو ویدیو

طنز درباره ی آقایی که گوشی را به جای آجر پرتاب کرد
26 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط