ویدیو تاثیر اعمال یداوی در درمان یبوست منظر طب سنتی از کیو ویدیو

بادکش گرم برای افرادی که یبوست ناششی از سردی دارند، بسیار مفید است. یک یا دو بار در هفته میتوانند از بادکش برای درمان یبوست استفاده کنند. ماساژ شکم در جهت عقربه های ساعت از سمت راست بالا بعد به صورت عرضی و در نهایت به سمت پایین به مدت پنج تا شش دقیقه میتواند تاثیر زیادی در بهبود حرکت روده و در نتیجه درمان یبوست داشته باشد
27 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط