ویدیو تاثیر اعمال یداوی در درمان میگرن از کیو ویدیو

اصل درمان در طب سنتی بر پایه پاکسازی بدن از مواد زائد در بدن است. یکی از عوامل اختلال فعل که عاملی برای میگرن است سوء مزاج است. مرحله آخر درمان میتواند اعمال یداوی مثل زالودرمانی و حجامت است. برای افرادی که غلبه دم دارند حجامت یا فصد و یا حتی زالود رمانی مفید است. افرادی که غلبه یکی از اخلاط را دارند باید اول پاکسازی کنند که مواد زائد آماده خروج از بدن شوند
27 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط