ویدیو نکات ایمنی درباره آتش سوزی منازل از کیو ویدیو

بسیاری از مردم از نحوه گسترش آتش سوزی در منازل اطلاع زیادی ندارند.در این ویدئو نحوه گسترش آتش سوزی در منزل مسکونی را به شما نشان خواهیم داد.
27 اسفند 1401
کیو ویدیو