ویدیو روایت تسنیم شرایط سخت مرزبانان کردستان از کیو ویدیو

مرزبانان کردستان در سخت ترین شرایط آب و هوایی و دوری از خانواده ، مشغول حفاظت و تأمین امنیت مرزهای استان و دفاع از کیان ایران اسلامی هستند.
27 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط