ویدیو سخنرانی در شهر دبی از کیو ویدیو

ویدئو؛ سخنرانی سه روزه در شهر دوبی در اواخر آبان ماه ۱۴۰۱ که تقریبا نوروز ۱۴۰۱ دعوت شده بودم. November 14-16, 2022, Dubai متخصصهای مختلف از همه جای دنیا آمده بودند
27 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط