ویدیو مسابقه قویترین مردان جهان بین پیمان‌ماهری پور وهافتور از کیو ویدیو

مسابقه قویترین مردان جهان بین پیمان‌ماهری پوربا۱۵۰کیلو وهافتور ایسلندی با۲۰۵کیلو وزن
27 اسفند 1401
کیو ویدیو