ویدیو چرا قرآن به بنی اسرائیل فراوان پرداخته است؟ جری تطبیق طریق النور از کیو ویدیو

از آنجایی که می‌دانیم تاریخ تکرار خواهد شد؛ لذا عبرت گیری از تاریخ ضرورتی انکارنشدنی است. در روایت است که شخصی از امام رضا علیه‌السلام پرسید که چرا آیات فراوانی از قرآن کریم به بنی اسرائیل اشاره کرده است. حضرت پاسخ دادند که تمامی این آیات برای مسلمین هم تکرار می‌شوند. لذا قاعده‌ای تفسیری به نام جری و تطبیق در همین رابطه وجود دارد که در این ویدئو شرح داده شده‌اند. همچنین در ادامه ویدئو داستان گوساله سامری از آن قوم گفته شده است. مانند همیشه اگر این ویدئو را پسندیدید، فراموش نکنید که برای حمایت از ما، این کا
28 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط