ویدیو نماهنگ انگیزشی از کیو ویدیو

گاهی بعضی از دست دادنا باعث میشه ما پیشرفت کنیم #نماهنگ_انگیزشی #گوینده : سحر طرقیان #تدوین : مهدی صدیقی #ناظر کیفی: صادق ناصری کاری از روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28 اسفند 1401
کیو ویدیو