ویدیو عمل جراحی کارپاتونل از کیو ویدیو

جهت آشنایی با میزان رضایت بیماران دکتر محمد رضا گمرکی جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات از طریق nobat.ir/gomroki و یا از طریق تماس با ۰۹۳۸۱۱۸۸۰۶۱ اقدام نمایید
28 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط