ویدیو همه افراد می توانند لاپاراسکوپی طریق واژن انجام دهند؟؟ از کیو ویدیو

دکتر گیتی قیاسی .متخصص زنان،زایمان و لاپاراسکوپی .میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان الوند،ساختمان مرکزی پزشکان ،طبقه ی دوم . روز های حضور دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 09120043251 لینک سایت : https://drgitighiasi.com/
28 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط