ویدیو spectrostar از کیو ویدیو

SPECTROstar Omega یک میکروپلیت خوان جذبی اختصاصی است که می تواند طیف جذب کامل (220 تا 1000 نانومتر) را در کمتر از 1 ثانیه در هر چاه ثبت کند بدون نیاز به اسکن. این خواننده قابل ارتقا بالاترین انعطاف را برای بهینه سازی تنظیمات برای همه سنجش های مبتنی بر جذب ارائه می دهد
28 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط