ویدیو حال هوای عید در بازار ارومیه از کیو ویدیو

مهمانانی از شهرهای مختلف آذربایجان شرقی و غربی حتی اردبیل برای خرید در بازار ارومیه حضور دارند. در حالی که آشیق ارومیه ای به نواختن قوپوز در راسته های بازار ارومیه مشغول است. اورمیه شهر زیبا و شهر مهربانی ها #اورمیه #اورمو #ارومیه #سفر #بازارارومیه #اورموبازاری #اورمو_بازاری #آذربایجان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #اردبیل #زنجان @aynews.ir
28 اسفند 1401
کیو ویدیو