ویدیو نظر جامعه شناسان درباره اعتراضات پس مرگ مهسا امینی جنبش نادیده‌گرفته‌ شدگان از کیو ویدیو

محمد فاضلی، نعمت فاضلی، بیژن عبدالکریمی، مجید تفرشی، تقی آزاد ارمکی و پرویز امینی جامعه شناسان و اساتید دانشگاه درباره ی اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد چه نظری داشتند. مهدی نصیری پژوهشگر دینی درباره سرانجام حجاب چه پیش بینی ای دارد.
28 اسفند 1401
کیو ویدیو