ویدیو «طایفه گرائی» آسیب اجتماعی مانع شایسته سالاری از کیو ویدیو

روز جمعه و در آستانه سال جدید (سال 1402) همایش وحدت و همگرایی بزرگان شهرستان بهمئی با حضور ریش سفیدان و متنفذین طوایف مختلف بهمئی در روستای امام زاده بابااحمد برگزار شد.در این همایش افراد در راستای ایجاد وحدت و مخالفت با برخی از خرده فرهنگ ها نادرست سخن گفتند.«مختار خلخال» از فعالین فرهنگی در این نشست طایفه گرائی را بعنوان یک آسیب اجتماعی قلمداد کردند
28 اسفند 1401
کیو ویدیو