ویدیو ارزیابی ارتعاش اسم.... از کیو ویدیو

تاثیر ارتعاش اسم بر زندگی و سلامتی و روابط....هر اسمی ارتعاشی دارد و از انجایی که همه چیز ارتعاش انرژی و فرکانس هست میتوانیم بگویم که اسم یکی از جز مهمترین ریشه های اصلی موفقیت انسانها میتواند باشد زیرا هر اسمی عددی دارد و گویا که این عدد میتواند نزولی یا صعودی و.... باشد، ارزیابی و ارتعاش اسم محاسبات خاص خودش را دارد و نیاز به مهارت و تجربه است.... برای محاسبه ارتعاش نام با ما در ارتباط باشید....(بنیامین موسی زاده)
28 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط