ویدیو توزیع ۲۰ تن مرغ بین خیریه های اسلامشهر از کیو ویدیو

پوشش رسانه‌ای پویش توزیع ۲۰ تن مرغ بین خیریه های اسلامشهر بنیاد احسان شامل : عکاسی ، تصویربرداری ، تدوین کلیپ مرکز رسانه‌ای روایت برای مشاهده نمونه کار های بیشتر و همکاری به سایت مراجعه کنید www.revayat.co
28 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط