ویدیو دنیای حیوانات وحشی نبرد بابون اژدها کومودو بلعیده شدن میمون بزرگ از کیو ویدیو

رقت انگیز! بابون های بیچاره توسط اژدهای کومودو با دهان بزرگشان بلعیده شدند | دنیای حیوانات
5 فروردین 1402
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط