ویدیو توافق آمریکا روسیه برای آتش بس در سوریه از کیو ویدیو

آمریکا و روسیه بر سر جزئیات طرحی برای آتش بس در سوریه به توافق رسیدند.
20 شهریور 1395
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط