ویدیو آتش بس در سوریه؛ آمریکا امیدوار، روسیه سایرین کم امید از کیو ویدیو

توافق بر سر آتش بس در سوریه در حالی به عنوان نتیجه ساعت ها مذاکره وزیران خارجه روسیه و امریکا در ژنو اعلام شد که نگرانی های بسیاری درباره پایبندی طرف های درگیر به آن و نیز سوء استفاده های احتمالی گروه های تروریستی از این فرصت برای تقویت و تجهیز مواضع شان وجود دارد.
31 شهریور 1395
کیو ویدیو