ویدیو مداحی زیبا حاج محمود کریمیدوره می کنن من تو رو از کیو ویدیو

اگه بره سرم رو نیزه ها فدا سر تموم بچه ها پاشو برو عزیز برادرم کسی نره به سمت خیمه ها از غصه آب شدم خونه خراب شدم شرمنده زینب و روی رباب شدم مادر اومده بالا سرم غرق خون شده پا تا سرم محشری شده برا سرم اگه بره سرم رو نیزه ها فدا سر تموم بچه ها پاشو برو عزیز برادرم کسی نره به سمت خیمه ها غوغای حمله دشمن به گوش میاد جدا شده دستم و خونم به جوش میاد دوره می کنن من و تو رو جان مادرت پاشو برو
25 آبان 1395
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط