ویدیو لحظه واژگونی یک خودرو پس تصادف وانت از کیو ویدیو

دوربین روی داشبورد لحظه برخورد یک خودرو با وانتی که در حاشیه جاده ای در تایلند پارک کرده بود را ثبت کرده است.
4 خرداد 1396
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط