ویدیو مقاله نقش نیروهای نظامی مسلح در اقتصاد مقاومتی 57صفح از کیو ویدیو

«اقتصاد مقاومتی» گفتمان بدیع و نوآورانهای است که برای نخستین بار از سال1389 از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی مطرح گردید و در ادبیات اقتصاد ، سیاست و مدیریت جای گشود و... این مقاله داری 5فصل هستش،از لینک زیر برای توضیحات بیشتر استفاده کنید. لینک خرید با ضمانت هفت ستاره: https://goo.gl/KrECGa
12 مهر 1396
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط