ویدیو سیب سرخی .مولودی زیباامیرالمومنینع از کیو ویدیو

ای صاحب فضل بیکران به حق حضرت امیرالمومنین علی(ع) ما را ثابت قدم ورزق معنوی ومادی وزندگی شیرین بدون گناه روزی مان بفرما وبلاها را دفع وگناهان راعفووشردشمنان داخلی واجنبی به خودشان بگردان وماسرباز زمینه سازظهورونسل ماعلوی وفاطمی گردان به برکت صلوات محضرمبارک مولا اللهم صل علی محمد وآل محمدوعجل فرجهم
10 فروردین 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط