ویدیو باز هم موهای ترامپ سوژه خبرنگاران شد از کیو ویدیو

موهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بازهم هنگام سوار هواپیما شدن سوژه خبرنگاران شد.
18 فروردین 1397
کیو ویدیو