ویدیو باز هم موهای ترامپ سوژه خبرنگاران شد از کیو ویدیو

موهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بازهم هنگام سوار هواپیما شدن سوژه خبرنگاران شد.
18 فروردین 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط