ویدیو بررسی ساینا اتوماتیک جانب کاربران از کیو ویدیو

در این کلیپ ارسالی از کاربران ، نیم نگاهی به ساینا اتوماتیک انداخته میشود که از امکانات این خودرو و عملکرد گیربکس گفته میشود ...
21 تیر 1397
کیو ویدیو