ویدیو تکنولوژی برکر آلمان در خدمت خانه های لوکس از کیو ویدیو

خانه هوشمند امیرکبیر بعنوان نماینده رسمی شرکت های برکر آلمان و اشنایدر فرانسه نخستین شرکت در زمینه هوشمندسازی در کشور است که فعالیت خود را از سال 1383 آغاز کرده است.
7 مهر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط