ویدیو طراحی فضای آموزشی چه تاثیری بر نحوه یادگیری دانش آموزان دارد؟ learning world از کیو ویدیو

مطالعات نشان داده است که طراحی فضای آموزشی تاثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. در این گزارش "جهان آموزش" سه نمونه فضای آموزشی در ژاپن، دانمارک و اسپانیا را بررسی می کنیم که از طراحی سنتی کلاسهای درس پیروی نمی کنند. ژاپن؛ معماری غیرمتعارف کودکستان «فوجی» کودکستان "«فوجی»":http://fujikids.jp/home در حومه توکیو با ۶۰۰ کودک، شکلهای متعارف فضای آموزشی را به چالش گرفته است. تاکاهارو تزوکا، معمار ژاپنی این فضا را طراحی کرده است.
12 مهر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط