ویدیو مردی به طور معجزه آسایی نجات یافت از کیو ویدیو

این فرد پس از زلزله شدید در اندونزی 4 روز در زیر آوار مانده بود که با تلاش گروه های نجات بعد از 4 روز به طور معجزه آسایی نجات یافت .
13 مهر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط