ویدیو دکتر حسین خیراندیشنقش اصلاح سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی از کیو ویدیو

همایش "اصلاح سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی" به همت دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، موسسه طب الرضا علیه السلام و سپاه ناحیه گرگان در روز یکشنبه ۱۵ مهرماه ۹۷ ساعت 14:30 در تالار خلیج فارس دانشگاه با حضور استاد حکیم خیراندیش برگزار شد. تلفن تماس: 01732437602
16 مهر 1397
کیو ویدیو