ویدیو اقدام به خودکشی یکی پرسنل شهرداری از کیو ویدیو

در این ویدیو اقدام به خودکشی یکی از پرسنل شهرداری منطقه ۱۹ در اعتراض به ۷ سال بلاتکلیفی مسکن یاس را مشاهده کنید.
18 مهر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط