ویدیو صحبت های فردوسی پور در حاشیه تشیع پیکر مرحوم شفیع از کیو ویدیو

مراسم تشییع پیکر مرحوم بهرام شفیع گزارشگر و مجری با سابقه تلویزیون
19 مهر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط