ویدیو زندگی شیرین برکر از کیو ویدیو

شرکت صنعت نوین امیرکبیر بعنوان نماینده شرکت برکر المان و اشنایدر فرانسه از سال 1383 فعالیت خود در زمینه هوشمند سازی ساختمان را آغاز کرده است.
15 آبان 1397
کیو ویدیو