ویدیو حمایت ایرج مصداقی تلویزیون اینترنشال بابت دریافت پول عربستان رودست از کیو ویدیو

بی پرنسیبی در ابعاد گسترده هر روزه بیشتر در فضای سیاسی کشورمان چه در درون پوزسیون چه اپوزسیون نمایان میشود! ایرج مصداقی از فعالان سابق مجاهدین خلق و از فعالین سردرگم اینروزهای اپوزسیون میگوید میدانسته تلویزیون #اینترنشنال از عربستان پول میگرفته و به نظر وی پول گرفتن از بیگانه کار اشتباهی نیست و خودش هم در این رسانه شرکت کرده است! دیشب به صورت مفصل در این مورد برنامه داشتم که اکنون برنامه را در یوتیوب منتشر کردیم با سپاس از اشتراک گذاری برنامه ها و حامیان مالی امان. امید دانا
21 آبان 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط