ویدیو زنجیرزنی در تاسوعای حسینی سال 1395 از کیو ویدیو

مراسم زنجیر زنی در تاسوعای حسینی مورخ 1395/07/20 اهالی روستای جمایران در روبروی مسجد روستای خلج / تدوین: وحید عزیزی جمایران
26 آبان 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط