ویدیو سوار شدن رئیس بر دوش نگهبان بخاطر آب گرفتگی از کیو ویدیو

اقدام بسیار زشت رئیس اداره برق شادگان: رئیس اداره برق شادگان بخاطر آب گرفتگی خیابان جلوی محل کارش سوار بر نگهبان از خیابان می گذرد.
19 آذر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط