ویدیو مجلس سنا لغو حمایت جنگ عربستان سعودی یمن از کیو ویدیو

کنگره آمریکا در مورد مجلس و مجلس سنا و رایزنی در مورد ادامه حمایت آمریکا از اقدام نظامی عربستان سعودی در یمن، رأی خود را اعلام کرده است. سناتورها قطعنامه ای را خواستار شد که واشنگتن 56 را به 41 رای داد تا فروش سلاح به ریاض را متوقف کند. اما اعضای کنگره پس از آن تصویب کردند که تا پایان سال حداقل تا پایان سال، رای گیری در این زمینه را تاخیر خواهد گذاشت.
24 آذر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط