ویدیو دومین جشن بزرگ آپارات تقدیر برنامه سازان به زبان محلی دزلیه یانه از کیو ویدیو

دومین جشن بزرگ آپارات - تقدیر از برنامه سازان به زبان محلی، برنامه دزلیه یانه به زبان کردی هورامی
17 دی 1397
کیو ویدیو