ویدیو دولت باید نسبت به تغییر سریع قوانین، مطابق زمان تحریم اقدام کند از کیو ویدیو

رییس هیات مدیره شرکت موج آینده فرافن نسبت برنامه‌ریزی دولت برای تغییر سریع قوانین و ارائه‌ی قوانین جدید مطابق با شرایط زمان تحریم تاکید کرد.
20 دی 1397
کیو ویدیو