ویدیو مهارت دیوانه کننده آبل رویز مهاجم جوان بارسا 201819 از کیو ویدیو

با افزایش احتمال خروج منیر الحدادی , آبل رویز مهاجم اسپانیایی لاماسیا به عنوان جایگزینی برای لوئیس سوارز مطرح است .
20 دی 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط